Privacy Policy


Last Updated On 14-Feb-2024
Effective Date 14-Feb-2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Abrikooz Bookdesign, Alkenhoofseweg 35, Limburg 3520 Zonhoven, Belgium, email: claire@abrikooz-bookdesign.be, tel: 0032468296579 over de collectie, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( abrikooz-bookdesign.be ) gebruikt. (de dienst"). Door toegang te krijgen tot of te gebruiken de Service, u stemt in met het verzamelen, gebruiken en openbaarmaking van uw gegevens in overeenstemming hiermee Privacybeleid. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder eventuele voorafgaande kennisgeving aan u en zal de herziene versie publiceren Privacybeleid op de Dienst. Het herziene beleid zal dat wel doen van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop de herziene Beleid wordt geplaatst in de Service en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met de herziene Privacy Beleid. Wij raden u daarom aan om dit periodiek te doen bekijk deze pagina.

 1. Hoe wij omgaan met deze informatie:

  Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals beschreven onderstaand:

  1. Analytics

  Wij vereisen dat dergelijke derde partijen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die wij alleen aan hen overdragen voor het doel waarvoor het is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is het vervullen van het genoemde doel.

  Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke eisen wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere wettelijke bepalingen proces; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst in strijd is met de voorwaarden eventuele rechten van derden. Als de Service of onze bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf bedrijf, uw informatie zal een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 2. Your Rights:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kan dit het geval zijn een recht op toegang en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of ontvang een kopie van uw persoonlijke gegevens gegevens, beperken of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, vraag ons deze te delen (port) uw persoonlijke gegevens naar een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven, in te trekken uw gegevens verwerken, recht op het indienen van een klacht met een wettelijke bevoegdheid en dergelijke andere rechten zoals relevant kan zijn onder de toepasselijke wetgeving. Naar deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op claire@abrikooz-bookdesign.be. Wij zullen op uw reageren verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Houd er rekening mee dat u ons geen toestemming geeft om te verzamelen of de vereiste persoonlijke informatie verwerken of de toestemming intrekken om hetzelfde te verwerken voor de voor de vereiste doeleinden, heeft u mogelijk geen toegang of gebruik maken van de diensten waarvoor uw gegevens nodig zijn werd gezocht.

 3. Cookies enz.

  Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën, zie ons Cookiebeleid.

 4. Veiligheid:

  De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik te voorkomen wijziging van uw gegevens onder onze controle. Gezien de inherente risico's hebben we echter kan geen absolute veiligheid garanderen en Bijgevolg kunnen wij dit niet garanderen of garanderen beveiliging van alle informatie die u naar ons verzendt en u doet dit op eigen risico.

 5. Klachtenfunctionaris / Functionaris Gegevensbescherming:

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw beschikbare gegevens bij ons, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op Abrikooz Bookdesign, Alkenhoofseweg 35, 3520 Zonhoven, België, e-mail: claire@abrikooz-bookdesign.be. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.